Niewt dem Réckbléck op den leschten Spilldag, kucken mer  haut och op den Dag vum Mini-Hand zeréck, deen leschten Sonnden an der Coque organiséiert gouf. De 7 Meter gett iech mat Nadine Braconnier a Gilles Tricca

17/11/2015 7 Meter