Et ass eng Phas, an där fir d’Handballfrënn ganz vill lass ass.
De leschte Weekend waren d’Finalle vun der Coupe, an de nächste Weekend fänkt den Titel Play-Off un.
Et ass deemno e gudde Moment, fir esouwuel no hanne, wéi och no vir ze kucken - mat Gilles Tricca a Serge Olmo…

05/03/2019 18h15 7 Meter Gilles a Serge