Um Dag vun der Schoulrentrée ass och d’Rentrée vun ärem 7 Meter.
De Weekend fänkt di nei Saison am Handball un esouwuel bei Dammen an Hären.
Et gouf am Virfeld scho Coupe d’Europe gespillt an dat fir de Champion  a fir de Coupegewënner bei den Häeren.
D’Géigner aus Skandinavien waren wéi erwaart ze staark.
Bei engem vun de Géigner aus Nordeuropa war eng richteg Handball-Legend hei zu Land. Detailer GillesTricca a Serge Olmo…

15/09/2015 7 Meter