De leschte Weekend war dat nationaalt Championnat am Sprangreiden. An dat war zu Réiser um Herchesfeld. An der Kategorie Senior huet eng Damme hiren Numm an de Palamrès ageschriwwen, déi ee bis elo hei zu Lëtzebuerg praktesch net kannt huet. Dat ass Thema am Reitmagasinn vun der Federatioun, deen iech vum Rich Simon presentéiert gëtt....

03/07/2022 FLSE Magasinn 15h15 Simon