An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiere mir haut Vertrieder vun der DP a vun der CSV.

De Sujet vun der Emissioun vun der DP ass: „Lokal akafen um Enn vum Joer“. Et schwätzt den Här Eric THILL, President vun der DP-Norden a Buergermeeschter vu Schieren.

14/12/2020 Tribune libre DP Eric Thill

Den Titel vun der Emissioun vun der CSV ass: „Lëtzebuerg brauch eng effizient Suizidpreventioun“. Et schwätzt d’Madamm Françoise HETTO, Deputéiert.

14/12/2020 Tribune libre CSV Françoise Hetto