An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiert Dir haut Vertrieder vun der LSAP an vun der ADR.

De Sujet vun der LSAP ass: „Sécherheet am ëffentleche Raum“. Et schwätzt den Här Dan BIANCALANA, Deputéierten.

01/03/2021 Tribune libre LSAP Dan Biancalana

D'Iwwerschrëft vun der ADR ass: „Den internationale Fraendag aus Siicht vun den ADR-Fraen“. Et schwätzt d’Madamm Sylvie MISCHEL, Presidentin vun den ADR-Fraen.

01/03/2021 Tribune libre ADR Sylvie Mischel