An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiert Dir haut Vertrieder vun déi Lénk a vun der CSV.

Iwwerschrëft bei déi Lénk ass: „Endlech géint Privatinteressen impfen“. Et schwätzt den Här Gary DIDERICH, Parteispriecher.

08/03/2021 Tribune libre Déi Lénk Gary Diderich

Bei der CSV heescht et: „Mir si fir iech do an de Gemengen“. Et schwätzt den Här Nico PUNDEL, Buergermeeschter vu Stroossen a President vun de Chrëschtlech-Soziale Gemengeréit.

08/03/2021 Tribune libre CSV Nico Pundel