An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiere mir haut Vertrieder vun der CSV a vun de Piraten.

Den Titel vun der Emissioun vun der CSV ass: “De Wee aus der Covid-Crise”. Et schwätzt den Här Jean-Marie HALSDORF, Deputéierten.

22/03/2021 Tribune Libre CSV jean Marie Halsdorf

An der Emissioun vun de Pirate schwätzt den Här Marc GOERGEN, Deputéierten, zum Thema Sécherheetsfirmen.

22/03/2021 Tribune Libre Piraten Marc Goergen