An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiere mir haut Vertrieder vun déi gréng a vun der DP.

D'Iwwerschrëft vun déi gréng ass: “Fir e Liwwerkettegesetz”. Um Mikro, den Här Charel MARGUE, Deputéierten.

26/04/2021 Tribune libre Déi Gréng Charles Margue

De Sujet vun der DP ass: “d’Luucht um Enn vum Corona-Tunnel an déi politesch Zukunft vum Land no der Kris”. Et schwätzt den Här Claude LAMBERTY, DP-Generalsekretär.

26/04/2021 Tribune libre Déi Gréng Charles Margue