An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiert Dir haut Vertrieder vun der ADR an déi Lénk.

Fir d'ADR schwätzt den Här Michel LEMAIRE, President vun der ADRenalin, déi jonk ADR, zum Sujet: “Gefore vun ideologescher Fréierzéiung bei Kanner a Jugendlechen”.

31/05/2021 Tribune libre ADR Michel Lemaire

De Sujet vun déi Lénk ass de Logement. Et schwätzt den Här Gary DIDERICH, Parteispriecher.

31/05/2021 Tribune libre Déi Lénk Gary Diderich