An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiert Dir haut Vertrieder vun de Piraten a vun der LSAP.

An der Emissioun vun den PIRATEN schwätzt d’Madamm Rebecca LAU, Co-Spriecherin vun de Piraten, iwwert d’Logementskris.

07/06/2021 Tribune libre Piraten Rebecca Lau

D'Iwwerschrëft vun der LSAP ass: “Entwécklungs-Zesummenaarbecht a COVID-Zäiten – méi wéi just eng Fro vu Solidaritéit”. Et schwätzt d’Madamm Lydia MUTSCH, Deputéiert.

07/06/2021 Tribune libre LSAP Lydia Mutsch