An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiert Dir haut Vertrieder vun déi Lénk a vun der CSV.

Fir déi Lénk schwätzt den Här Gary DIDERICH, Spriecher vun déi Lénk, iwwert d'Energiepräisser.

18/10/2021 Tribunes Libres Di Lenk Gary Diderich

Den Titel bei der CSV ass „Lag vun der Natioun : Erklärungen a Wierklechkeet”. Um Mikro d'Madamm Viviane REDING, Deputéiert.

18/10/2021 Tribunes Libres CSV Viviane Reding