An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiert Dir haut Vertrieder vun der CSV a vun de Piraten.

Den Titel vun der CSV ass „De Max Hengel hëlt d’Relève”. Um Mikro den Här Max HENGEL, Bezierkspresident vun der CSV-Osten a Schäffe vu Wuermer.

08/11/2021 Tribunes Libres CSV Max Hengel

Fir d'Piraten schwätzt d'Madamm Rebecca LAU, Spriecherin vun de Piraten, iwwer mental Gesondheet, Work-Life Balance an de Remboursement vun de Prestatioune vu Psychologen.

08/11/2021 Tribunes Libres Piraten Rebecca Lau