An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiert Dir haut Vertrieder vun der CSV a vun déi gréng.

D'Iwwerschrëft vun der CSV ass „Prioritéiten fir 2022”. Um Mikro d'Madamm Elisabeth MARGUE, Member vum CSV-Nationalkommitee.

03/01/2022 Tribune libre CSV Elisabeth Margue

De Sujet vun déi gréng ass: „Openeen Uecht ginn”. Et schwätzt d'Madamm Djuna BERNARD, Deputéiert a Co-Präsidentin vun déi gréng.

03/01/2022 Tribune libre Déi gréng Djuna Bernard