An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiert Dir haut Vertrieder vun de Piraten a vun déi gréng.

Fir d'Piraten schwätzt den Här Gilles MERTZ, iwwert d'Necessitéit vum Ausbau erneierbarer Energien.

21/03/2022 Tribune Libre Piraten (Gilles Mertz)

De Sujet vun déi gréng ass: „Schützen, wat eis wichteg ass". Um Mikro d'Madamm Djuna BERNARD, Deputéiert a Parteipresidentin.

21/03/2022 Tribune Libre Déi Gréng (Djuna Bernard)