Am Kader vun de politeschen Emissiounen, bréngt RTL Lëtzebuerg zwou politesch Emissiounen an der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op der Antenn vun RTL ugefrot a reservéiert sinn.

Dat éischt Gespréich ass fir déi gréng reservéiert, dat zweet fir d'Piraten. De Sujet vun der Emissioun vun déi gréng ass „ Déi aarm Säit vun eisem räiche Land ”. Um Mikro den Här Meris SEHOVIC, Parteipresident vun déi gréng.

03/10/2022 Tribune libre Déi Gréng Meris Sehovic

Den Titel vun der Emissioun vun de Piraten ass: „ Moderniséierung vun eise Gemengen duerch méi Transparenz a Biergerbedeelegung ”. Et schwätzt den Här Charles MULLER, Conseiller an der Gemeng Park Housen.

03/10/2022 Tribune libre Piraten Charly Muller