An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiert Dir haut Vertrieder vun der LSAP a vun der CSV.

De Sujet vun der LSAP ass „Women – Life – Freedom. Eng nei iranesch Revolutioun?”. Um Mikro den Här Amir VESALI, President vun de Jonk Sozialiste Lëtzebuerg.

21/11/2022 Tribune Libre LSAP Amir Vesali

Fir d'CSV schwätzt den Här Max HENGEL, Deputéiert vun der CSV, iwwert de Sujet „De Kanner hir Meenung zielt“.

21/11/2022 Tribune libre CSV Max Hengel