Am Kader vun de politeschen Emissiounen brénge mer elo zwou politesch Emissiounen an der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn.

Dat éischt Gespréich ass fir déi Lénk reservéiert, dat zweet fir d'CSV.

An der Emissioun vun déi Lénk schwätzt d‘Madamm Nathalie REULAND, Member vum Koordinatiounsbüro vun déi Lénk, iwwert d’Wunnsituatioun zu Lëtzebuerg.

24/10/2022 Tribune libre DéiLénk Nathalie Reuland

De Sujet vun der Emissioun vun der CSV ass „ Zukunft vun der Lëtzebuerger Wirtschaft ”. Um Mikro den Här Laurent MOSAR, Deputéierten.

24/10/2022 Tribune libre CSV Laurent Mosar Frank Kuffer