An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, schwätzen haut Vertrieder vun der CSV a vun déi Lénk.

De Sujet vun der CSV ass „Wéini schwätze mir zu Lëtzebuerg iwwer d’Aarmutskris?”. Um Mikro den Här Ricardo MARQUES, Schäffe vun der Stad Iechternach.

09/01/2023 Tribune libre CSV Ricardo Marques

Fir déi Lénk schwätzt den Här Gary DIDERICH, Spriecher vun déi Lénk. Säi Sujet ass: „Elo eng ëffentlech Wunnéngsbauoffensiv“.

09/01/2023 Tribune libre Dei Lenk Gary Diderich