Hien ass e Mann mat Stol an Eisen, en heet gär op d'Tromm, mä e jongléiert en och nach gär mat Wierder. De Misch Feinen ass en "Touche-à-tout", e komplette Kënschtler, dee sech a vill Sparte probéiert an och reüsséiert. Mat der Band Legotrip ass en den Ament zwar am Congé sans solde, dogéint produzéiert e mam Serge Ecker Humpen. Keng gezaapten aus de Bopebistroten, mä gegossener aus der vergaangener Stolindustrie. De Misch Feinen huet vill ze zielen a mir vill ze froen an dofir ass hien den éischte Freides-Invité am Neie Joer.

05/01/2018 Freidesinvité