Hien ass geléierte Posaunist a Sänger a seng gréisst Passioun nieft dem Komponéieren, war et aner Leit un d'Musek ze kréien, besonnesch un de Gesank. Dat huet de Camille Kerger während ville Joren als Direkter vum INECC, dem Institut Européen de Chant Choral gemaach. Vru kuerzem ass en a Pensioun gaangen. Domadder huet hien awer d'Musek net ad acta geluegt. Wéi gesäit d'Liewe vum Camille Kerger haut aus? Wat huet en nach alles wëlles. Muer ass de Camille Kerger eise Freides Invité.

02/03/2018 Freides Invité (Camille Kerger)