"Hit me one more time" ass den Titel vun enger Ausstellung mat Fotoen, déi de Patrick Galbats an de leschte Méint an deem Land gemaach huet an deem e selwer och Wuerzelen huet: Ungarn. Intresséiert huet e sech vrun allem fir déi historesch-sozial-politesch Situatioun, sou wéi e se un Hand vun der Literatur kennegeléiert huet a fir nei Grenzen, déi op alle méigleche Plazen ze fanne sinn. D'Begeeschterung fir dat festzehalen, wat an der Natur an a sengem Entourage geschitt, huet de Patrick Galbats bal vu Klengem un. Iwwer Fotografie, iwwer d'Expo am CNA a firwat se heescht wéi se heescht, doriwwer geet Rieds dës Woch mam Freides Invité.

16/03/2018 Freidesinvité