De Weekend maachen d'Muséeën am ganze Land nees hir Diere grouss op fir dem Publikum ze weisen, wéi eng Schätz do conservéiert an ausgestallt sinn. Och déi zwee Muséeë vun der Stad Lëtzebuerg si bei de Museum Days mat derbäi. Zënter 1986 steet d'Danièle Wagener un der Spëtzt vum City Museum a vun der Villa Vauban. Si huet d'Konzept an de Programm vun deem engen an d'Renovatioun vum deem aneren an där Zäit superviséiert mat permanenten Ausstellungen oder Exponaten, déi vun Zäit zu Zäit wiesselen. Wat si an der laanger Zäit alles erlieft huet a wat de Weekend alles ze gesinn ass, erzielt d'Danièle Wagener dës Woch als Freides Invitée.

18/05/2018 Freides Invité (Daniele Wagener)