E gesäit vläit net wéi e Glécksbuet aus, awer de Gérard Valerius huet nees 150.-  fir auszedeelen. A wann säin Kandidat op d'Wieder Räis, Oktoberfest a Corona kennt, dann huet et sech gelount. Dat flottst um Spill ass awer dass ee bis zum Schluss net weess dass ee Kandidat war.

17/10/2017 Geheime Quizz - Brauerei (15h45)