Am Liewe kritt ee näischt geschenkt. Et sief dann de Gérard Valerius rifft Iech ënner iergend engem Virwand un a verwéckelt Iech an e Gespréich wou en Iech 3 Quizfroen stellt. Dann sinn bis zu 150.- Euro dran. Déi Wieder déi en elo gären héiere géif sinn Reenert, Bison an en anert Wuert fir Tafelspitz.

20/11/2017 Geheime Quiz: Metzeler (09h15)