Erwëschen kann et jiddereen, dass ee Kandidat vum geheime Quiz gëtt. Beschte Falls sinn hei 150.- Euro ze gewannen, awer bis zum Schluss mierkt een näischt. Et kritt ee Quizfroen gestallt ouni ze dreemen dass ee Kandidat ass. Iech weie mer awer schonn an. Déi 3 Äntwerten wieren Louboutin, Vegan a Mumps.

23/11/2017 Geheime Quiz: Schouschter (6h50)