Fir geféierlech Filmzeenen ginn an der Reegel "Doubles" agesat. Stuntman si gefrot zu Hollywood. De Pit Biwer iwwert eng Stunfra an hier Ausbildung. Eng Formatioun, dél et a sech hat. 

05/05/2022 Hollywood Reporter