RTL organiséiert haut säin éischten Jobdag fir 2021. An ongewëssen Zäiten eng Plaz ze fannen ass bestëmmt net evident. Mir setzen haut de ganzen Dag alles drun fir Iech zu enger neier Plaz ze verhëllefen. A wien elo schonn beim Radio ass kritt direkt e grousse Choix gebueden. Domadder ass den RTL Jobcenter lancéiert, an dat sou fréi wéi ni.

04/02/2021 RTL Jobdag: Post rekrutéiert am Groussen