Knapp 20.000 Residenten waren den 31ten Dezember bei der Adem ageschriwwen fir eng Aarbecht ze fannen. Eng Hausse vun 20% par rapport zum Joer virdrun. Dat léich der Adem no awer haaptsächlech drun, datt den Ament manner agestallt gëtt. Ëmsou méi wichteg eis Aufgab haut um RTL Jobdag hëllefen ze vermëttelen. 

04/02/2021 RTL Jobdag: Centralis a Vendimus siche Clientsbetreier
RTL

jobs@centralis.lucontact@vendimus.lu