Vill Betriber rekrutéieren an dësen Zäite manner. Um RTL Jobdag stelle mir Iech haut déi vir, déi astellen. An och fir Jonker a Studenten dierft eppes dobäi sinn. Patrick Greis a Raphaëlle Dickes.

04/02/2021 RTL Jobdag: Luxlait an LSC Engineering Group