Haut wëlle mer nees Hoffnung maachen, well zu all Moment kann et sinn, dass déi schwéier Zäit ouni Aarbecht, fir deen een oder aneren endlech op en Enn geet. Um RTL Jobdag zesummen mat der Adem, kommen vun elo un all Stonn 2 Patronen op de Radio déi fräi Plazen z'annoncéieren hunn. Et gëtt nees rekrutéiert am Land, an direkt fir den Ufank kommen vill gutt Nouvellen beieneen.

20/05/2021 RTL Jobdag: Déi éischt gutt Nouvellen vum Dag