Heiansdo brauch een eng nei berufflech Erausfuerderung... Just ass et net ëmmer einfach den éischte Schrëtt ze man.. Haut um RTL Job- a Léierplazendag brénge mir Iech direkt a Kontakt mat Patronen, déi astellen oder ausbilden. Eng guttt Geleeënheet mol den Terrain ofzetaaschten an direkt mat de Betriber ze diskutéieren. Méiglech maachen dat eis Leit aus dem RTL Jobzenter, de Patrick Greis an d'Raphaëlle Dickes

30/09/2021 RTL-Jobdag: Hondstrainer, Naturaktivitéiten, administrative Beräich a Léierplazen (10h45)

Otium: jobs@otium.lu

Carlex: jobsgrevenmacher@carlex.com