D'Aarbecht beusprocht vill Zäit an Energie am Liewen. Ëmsou méi wichteg eng Plaz ze hunn, op déi ee gär higeet. Respektiv ëmsou méi wichteg ass et zefridde Mataarbechter an eng flott Ekipp ëm sech ze hunn. An däer ginn der nees eng jett gesicht. Méi wéi 3000 aktuell Jobofferen fannt dir op eiser Internetsäit jobdag.lu. Um Radio stellen de Patrick Greis an d'Raphaëlle Dickes Iech elo eng kleng Selektioun vir.


30/09/2021 RTL-Jobdag: Hondscoiffeuren, Dogwalker, e Schneider an e Léierbouf

Dogwalker: job@dogwalker.lu

Larysa Haute Couture: larissa.campos.lu@hotmail.com