Et muss net schéin sinn, wann een drop an derwidder CV'en verschéckt an Demanden schreift, an kee Patron mellt sech zréck mat enger positiver Äntwert. Dofir erliichtere mir haut dat Ganzt, an invitéieren Iech op d'Cloche d'or an eisen RTL Jobcenter.
Do waarden 80 Patronen drop dass dir laanscht kommt, fir Iech kennen ze léieren an Iech an hier Ekipp opzehuelen.

02/02/2023 RTL Jobdag: Guiden, Animateuren an Déménageuren gesicht
RTL
RTL
RTL