Do wou den Design op d'Wëssenschaft trëfft, do muss ee kuerz opootmen. Sou kann een déi aktuell Ausstellung vun Esch2022 an der Massenoire op Esch-Belval kuerz beschreiwen. An der Expo "Respire" ginn d'Klima, den Design an d'Ootmung mateneen a Verbindung gesat. Si gouf an Zesummenaarbecht mat der Ecole Suppérieur d'Art et de Design vun Nanzech an dem franséische Kulturministère an d'Liewe geruff. Mat natierleche Ressourcen, déi nohalteg produzéiert ginn, wéi den Hanf an d'Weiden kënnen alldeeglech Saache produzéiert ginn. 

29/07/2022 ESCH2022 Expo "Respire pour un design climatique"

"Respire pour un design climatique" kann een nach bis den 25ten September kucken goen.