Am Kader vun der europäescher Kulturhaaptstad hunn d'Reliounsgemeinschafte vun Esch sech zesumme gedoen an de Projet "Ensemble même si différents" lancéiert. De Coordinateur vum Projet ass de pensionéierten Escher Paul Nilles. D'Valeria Wiwinius huet den Escher getraff a mat him iwwer de Projet geschwat.

29/11/2022 Esch2022: De Projet "Ensemble même si différents"

Zanter dass hie seng Pensioun krut, huet de Paul Nilles sech méi der Kultur gewidmet. Deemno war et fir hie selbstverständlech am Kader vun Esch2022 och e Projet unzebidden. Heibäi huet de passionéierte Krëppe-Sammler fir d'éischt emol un d'Reliounsgemeinschafte vun Esch geduecht. Zil vum Projet wier et engersäits iwwer déi Reliounen opzeklären, awer och déi verschidde Gemeinschafte méi no zesummenzebréngen.

80 Evenementer hu si organiséiert, verdeelt iwwer dat ganzt Joer - dorënner waren eng Partie Concerten, Konferenzen, Ausstellungen, Workshoppen, Formatiounen, Liesungen a Spektakelen. Méi Informatiounen zum Projet "Ensemble même si différents" an all d'Evenementer, déi elo nach ustinn, fënnt een op hirem Site ensembleesch2022.lu