An der Museksgeschicht gi mer elo 50 Joer zeréck, a kucke no deem Album, mat deem engem grousse Star de weltwäiten Duerchbroch gelénge sollt.

11/06/2019 Pop History: Release vu Space Odditiy