Eigentlech kennen déi 4 Membere vun Towers scho relativ laang. Deemools huet alles an engem bloe Raum ugefaangen (Blue Room; villäicht versteet jo een d'Wuertspill) a jiddereen vun Towers war dee Moment nach am gaangen säin Instrument ze léieren. Dunn ass fläisseg geschriwwen, fir Concerte geprouft, a Material investéiert a Musek opgeholl ginn. Bis elo. Well elo si 4 Stécker fäerdeg fir op d'Leit lassgelooss ze ginn.

23/07/2020 Nei Lëtzebuerger Musek: Towers