Net alles ass bei de Supremes gelaf wéi et hätt sollen. Ma no a no sollt de Succès dann awer kommen. Um Dag vun haut virun 53 Joer.