Den Album Joshua Tree huet U2 eng éischte Kéier onstierflech gemaach. Den Album koum haut virun 32 Joer eraus. Laurent Gillander

09/03/2019 Pop History: U2 a Joshua Tree