Beim schreiwen vum Lidd "It's Not Unusual" hat den Tom Jones schonn e Gefill wat him gesot huet dass keen aneren Lidd d'sangen dierf wéi hien selwer. D'Lidd kaum haut virun 54 Joer eraus. Laurent Gillander

11/03/2019 Pop History: Den Tom Jones start seng Karriär