An der Museksgeschicht gi mer elo 50 Joer zeréck an interesséieren eis fir en Album mat deem engem grousse Star de weltwäiten Duerchbroch geléngt.

11/06/2019 Pop History: Release vu Space Odditiy