De Klimastreik ass en Thema an de Lëtzebuerger Zeitungen vun Haut wou d'Wort ''Frühes Wahlgeflüster" op der Titelsäit héiert.

24/09/2021 Presserevue