De Bléck an d'Zeitungen vun haut. An do ass d'Ried zur Lag vun der Natioun vum Premier gëscht natierlech den Haaptsujet! 

13/10/2021 Presserevue