Mir si bei der Presserevue vun haut.
An do ass e ronne Gebuertsdag e grousse Sujet.

04/07/2022 Presserevue