Mir si bei der Presserevue vun haut:
"Wat eng Verschwendung!"
Dat ass d'Haaptiwwerschrëft, an den Zeitungen haut.  

30/09/2022 Presserevue