Mir bliederen duerch d'Zeitungen vun haut.
"Gläichstellung fänkt an der Kichen un."

16/11/2022 Presserevue