D'Naturschutz-Gesetz gëtt manner streng.
Dat ass ee Sujet an der geschriwwener Presse haut.

20/12/2022 Presserevue