Mir bliederen duerch d'Zeitungen vun haut.
An do ass d'Verfassungsrevisioun e grousse Sujet.

22/12/2022 Presserevue