Vun der leschter op déi aktuell Saison huet de nationalen Häre Basket ee groussem Ëmbroch erlieft.
Seelen hunn esou vill gestanen Spiller mateneen opgehalen an an hire jeeweilege Veräiner Plaz gemaach.
Mat dee gréissten Ëmbroch gouf et zu Diddeleng, an ëm den T71 geet et am Rebound vun haut.

29/10/2021 17h50 Rebound